ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIM! Ostatnie dni promocji -40% na kurs eTutor angielski!Sprawdź

"setting" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

setting rzeczownik

rzeczownik + setting
Kolokacji: 115
place setting • school setting • table setting • default setting • hospital setting • ...
setting + rzeczownik
Kolokacji: 3
setting sun • setting moon • settings menu
setting + czasownik
Kolokacji: 20
setting allows • setting includes • setting makes • setting provides • setting uses • ...
czasownik + setting
Kolokacji: 30
review one's settings • update one's settings • use settings • provide a setting • setting is supported • ...
przymiotnik + setting
Kolokacji: 267
urban setting • natural setting • rural setting • different setting • intimate setting • new setting • social setting • clinical setting • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
(2) natural, normal, typical
Kolokacji: 3
(6) clinical, neutral, objective
Kolokacji: 3
(7) perfect, exact, airy
Kolokacji: 3
(12) traditional, nontraditional
Kolokacji: 2
1. formal setting = formalne ustawienie formal setting
2. ideal setting = idealne ustawienie ideal setting
  • Used together they create an ideal setting in which to enjoy Christmas dinner.
  • She offered me a job, and it would have been an ideal setting to raise my son.
  • It was an ideal setting in which to conduct research.
  • To this day, the great Oaks still stand, providing the ideal setting for study.
  • This is not exactly the ideal setting for a love scene.
  • The ideal setting for a quiet, peaceful get away from it all holiday.
  • The library is an ideal setting for an adult literacy program.
  • The group is an ideal setting for clients to test out assumptions they might have about themselves.
  • By most standards, this was not an ideal setting for theater.
  • However, the fact afforded an ideal setting for a business conference.
3. experimental setting = badawcze ustawienie experimental setting
4. organizational setting = organizacyjne ustawienie organizational setting
5. conventional setting = konwencjonalne ustawienie conventional setting
6. landscaped setting = urządzona sceneria landscaped setting
7. abstract setting = ustawienie streszczenia abstract setting
8. supervised setting = kierowane ustawienie supervised setting
9. correctional setting = więzienne ustawienie correctional setting
(14) original, initial, novel
Kolokacji: 3
(17) outdoor, indoor, open-air
Kolokacji: 3
(18) main, primary
Kolokacji: 2
(22) suburban, American, four-part
Kolokacji: 3
(23) industrial, commercial, retail
Kolokacji: 3
(24) institutional, pre-hospital
Kolokacji: 2
(25) romantic, physical, attractive
Kolokacji: 3
(27) picturesque, colorful
Kolokacji: 2
(31) domestic, interior, coastal
Kolokacji: 3
(35) architectural, separate
Kolokacji: 2
(36) evocative, glamorous
Kolokacji: 2
(39) casual, everyday
Kolokacji: 2
(41) futuristic, surreal, dreamlike
Kolokacji: 3
(42) geographical, geographic
Kolokacji: 2
(43) tropical, ornate
Kolokacji: 2
(44) theatrical, operatic
Kolokacji: 2
(48) wooded, woodsy, forested
Kolokacji: 3
(49) simple, rugged, complex
Kolokacji: 3
(54) Western, regional
Kolokacji: 2
(55) dark, festive, somber
Kolokacji: 3
(56) automatic, manual
Kolokacji: 2
(58) military, operational
Kolokacji: 2
(59) charming, magical
Kolokacji: 2
(60) best, better, optimal
Kolokacji: 3
(62) official, liturgical, regular
Kolokacji: 3
(63) alternative, bizarre
Kolokacji: 2
przyimek + setting
Kolokacji: 14
of settings • with settings • in a setting • from the setting • into a setting • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.