"supervised setting" — Słownik kolokacji angielskich

supervised setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kierowane ustawienie
  1. supervised przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We should promote responsibility by requiring young mothers to live at home with their parents or in other supervised settings, by requiring them to finish school.

    Podobne kolokacje: