"experimental setting" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): badawcze ustawienie
  1. experimental przymiotnik + setting rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Most instrument parameters are constant while others depend on the choice of experimental settings.