"abstract setting" — Słownik kolokacji angielskich

abstract setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie streszczenia
  1. abstract przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A natural question to ask, given the somewhat abstract setting of the general framework above, is whether the rate function is unique.