"abstract painting" — Słownik kolokacji angielskich

abstract painting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): malarstwo abstrakcyjne
  1. abstract przymiotnik + painting rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She seems to be an abstract painting come to life.

powered by  eTutor logo