"conventional setting" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konwencjonalne ustawienie
  1. conventional przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Starships are a conventional setting in this category, with Star Trek being the definitive example.