"browser setting" — Słownik kolokacji angielskich

browser setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie przeglądarki
  1. browser rzeczownik + setting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    If you're having trouble opening links, check your browser settings to be sure Javascript is enabled.

    Podobne kolokacje: