"organizational setting" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): organizacyjne ustawienie
  1. organizational przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This finding suggests that in order to be successful in organizational setting, individuals must have the desire to develop their skills.