"prisoner" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

prisoner rzeczownik

rzeczownik + prisoner
Kolokacji: 22
state prisoner • prisoner of conscience • prisoner of war • women prisoner • model prisoner • ...
prisoner + rzeczownik
Kolokacji: 15
prisoner exchange • prisoner abuse • prisoner release • prisoner transport • prisoner population • ...
prisoner + czasownik
Kolokacji: 98
prisoner escapes • prisoner dies • prisoner says • prisoner goes • prisoner makes • ...
czasownik + prisoner
Kolokacji: 76
take prisoner • hold prisoner • house prisoners • keep prisoner • make prisoner • capture several prisoners • transport prisoners • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
(9) treat, abuse, handle
Kolokacji: 3
(10) rescue, help, deliver, assist
Kolokacji: 4
(11) visit, name, call, know
Kolokacji: 4
1. visit prisoners = więźniowie wizyty visit prisoners
  • The organization named him a prisoner of conscience, and called for his immediate release.
  • Amnesty International named him a prisoner of conscience and called for his release.
  • Amnesty International named him a prisoner of conscience and a 2011 "priority case".
  • Amnesty International later named her a prisoner of conscience.
  • Amnesty International named him a prisoner of conscience and also demanded his immediate release.
  • She also named the boy a political prisoner.
  • Amnesty International again named him a prisoner of conscience.
  • Following his second arrest, Amnesty International named him a prisoner of conscience.
  • The organization named him a prisoner of conscience.
  • During her imprisonment, she was named a prisoner of conscience by Amnesty International.
3. call prisoners = więźniowie rozmowy telefonicznej call prisoners
4. prisoner known = więzień znany prisoner known
(12) accuse, prohibit, bar
Kolokacji: 3
przymiotnik + prisoner
Kolokacji: 113
political prisoner • fellow prisoner • German prisoner • Iraqi prisoner • American prisoner • female prisoner • Palestinian prisoner • ...
przyimek + prisoner
Kolokacji: 21
of prisoners • for prisoners • by prisoners • with prisoners • from prisoners • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.