"name a prisoner" — Słownik kolokacji angielskich

name a prisoner kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymień więźnia
  1. name czasownik + prisoner rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The organization named him a prisoner of conscience, and called for his immediate release.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo