"prisoner marching" — Słownik kolokacji angielskich

prisoner marching kolokacja
Popularniejsza odmiana: prisoner marches
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): maszerowanie więźnia
  1. prisoner rzeczownik + march czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The prisoners will march in a long line from the mine.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo