"prisoner marches" — Słownik kolokacji angielskich

prisoner marches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marsze więźnia
  1. prisoner rzeczownik + march czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The prisoners will march in a long line from the mine.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo