"prisoner reports" — Słownik kolokacji angielskich

prisoner reports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): raporty więźnia
  1. prisoner rzeczownik + report czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    One prisoner reported that he had a weakness for schnapps.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo