"prisoner known" — Słownik kolokacji angielskich

prisoner known kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzień znany
  1. know czasownik + prisoner rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The goal was not to win release for all of the long-term prisoners, known as A-1 felons, he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo