"prisoner complains" — Słownik kolokacji angielskich

prisoner complains kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzień skarży się
  1. prisoner rzeczownik + complain czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The prisoners complain that they do not get enough water, but the army says that is nonsense.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo