"prisoner named" — Słownik kolokacji angielskich

prisoner named kolokacja
Popularniejsza odmiana: name a prisoner
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzień nazwał
  1. name czasownik + prisoner rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The organization named him a prisoner of conscience, and called for his immediate release.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo