"prisoner protests" — Słownik kolokacji angielskich

prisoner protests kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): protesty więźnia
  1. prisoner rzeczownik + protest czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The hunger strike began when seven female prisoners protested against a government prisoner amnesty program that failed to include most political detainees.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo