"important prisoner" — Słownik kolokacji angielskich

important prisoner kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ważny więzień
  1. important przymiotnik + prisoner rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was obvious these were reserved for the more important or dangerous prisoners.

powered by  eTutor logo