BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"post" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

post rzeczownik

rzeczownik + post
Kolokacji: 139
blog post • Washington Post • trading post • command post • cabinet post • observation post • goal post • Jerusalem Post • Denver Post • ...
post + rzeczownik
Kolokacji: 77
post office • Post Road • post system • post production • Post Office Box • General Post Office • U.S. Post Office • post position • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
1. post office = urząd pocztowy, poczta, placówka pocztowa post office
2. Post Road = Poczta Droga Post Road
3. post system = system poczty post system
8. post position = pozycja poczty post position
9. Washington Post Company = Washington Post Spółka Washington Post Company
10. post code = kod pocztowy post code
11. post war = poczta wojna post war
12. post season = pora roku poczty post season
13. post card = kartka pocztowa, pocztówka, widokówka post card
14. Boston Post Road = Boston Poczta Droga Boston Post Road
15. C. W. Post campus = C. W. Poczta kampus C. W. Post campus
17. post box = skrzynka na listy (nadawcza, na poczcie lub na ulicy) post box
18. post town = miasto poczty post town
19. post graduate = poczta absolwent post graduate
20. post player = gracz poczty post player
21. post mill = koźlak (wiatrak) post mill
  • It replaced a post mill which was recorded as still standing in 1853.
  • The post mill was restored and its sails started working again in 1996.
  • It replaced a post mill which had stood on the site since the late eighteenth century.
  • The first windmill on the site was a post mill built in 1669.
  • The farm where he was born had a post mill.
  • The museum include six mills including a post mill from 1662.
  • It was originally the body of a post mill which stood elsewhere in the village.
  • This original wooden structure was replaced by a post mill in the early 18th century.
  • In 1845, a second post mill was moved to a site close by.
  • One was a post mill which burnt down in 1875.
post + czasownik
Kolokacji: 51
Post says • post goes • post obeys • Washington Post reports • blog post provides • ...
czasownik + post
Kolokacji: 109
submit posts • leave one's post • resign one's post • discourage posts • resign from one's post • remove from one's post • ...
przymiotnik + post
Kolokacji: 143
ministerial post • diplomatic post • administrative post • top post • military post • senior post • wooden post • previous post • old post • ...
przyimek + post
Kolokacji: 23
in one's blog post • from one's post • at one's post • by post • of posts • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.