"post town" — Słownik kolokacji angielskich

post town kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miasto poczty
  1. post rzeczownik + town rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Today, there are some remains of the former post town.

    Podobne kolokacje: