BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"post" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

post rzeczownik

rzeczownik + post
Kolokacji: 139
blog post • Washington Post • trading post • command post • cabinet post • observation post • goal post • Jerusalem Post • Denver Post • ...
post + rzeczownik
Kolokacji: 77
post office • Post Road • post system • post production • Post Office Box • General Post Office • U.S. Post Office • post position • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
1. post office = urząd pocztowy, poczta, placówka pocztowa post office
2. Post Road = Poczta Droga Post Road
3. post system = system poczty post system
8. post position = pozycja poczty post position
9. Washington Post Company = Washington Post Spółka Washington Post Company
  • He is a former president of The Washington Post Company.
  • It was purchased by the Washington Post Company in 1978.
  • The Washington Post Company said net income had increased 17.7 percent.
  • Newsweek was purchased by the Washington Post Company in 1961.
  • Meanwhile, the Washington Post Company reported a 77.4 percent improvement.
  • The Washington Post Company's news division had an annual operating income of $140.7 million.
  • He became vice chairman of the Washington Post Company until 1972.
  • The Washington Post Company said that ad revenue fell 8.4 percent in the first five months of the year.
  • He's pretty much done it all at the Washington Post Company.
  • The only stock up is that of the Washington Post Company, which has risen 4.6 percent.
10. post code = kod pocztowy post code
11. post war = poczta wojna post war
12. post season = pora roku poczty post season
13. post card = kartka pocztowa, pocztówka, widokówka post card
14. Boston Post Road = Boston Poczta Droga Boston Post Road
15. C. W. Post campus = C. W. Poczta kampus C. W. Post campus
17. post box = skrzynka na listy (nadawcza, na poczcie lub na ulicy) post box
18. post town = miasto poczty post town
19. post graduate = poczta absolwent post graduate
20. post player = gracz poczty post player
21. post mill = koźlak (wiatrak) post mill
post + czasownik
Kolokacji: 51
Post says • post goes • post obeys • Washington Post reports • blog post provides • ...
czasownik + post
Kolokacji: 109
submit posts • leave one's post • resign one's post • discourage posts • resign from one's post • remove from one's post • ...
przymiotnik + post
Kolokacji: 143
ministerial post • diplomatic post • administrative post • top post • military post • senior post • wooden post • previous post • old post • ...
przyimek + post
Kolokacji: 23
in one's blog post • from one's post • at one's post • by post • of posts • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.