Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"investment" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

investment rzeczownik

rzeczownik + investment
Kolokacji: 41
capital investment • Fidelity Investment • equity investment • estate investment • business investment • infrastructure investment • ...
investment + rzeczownik
Kolokacji: 171
investment banker • investment bank • investment firm • investment company • investment banking • investment fund • ...
investment + czasownik
Kolokacji: 60
investment includes • investment makes • investment increases • investment grows • investment goes • ...
czasownik + investment
Kolokacji: 90
attract investment • encourage investment • increase investment • make investments • promote investment • need investment • ...
przymiotnik + investment
Kolokacji: 198
foreign investment • private investment • direct investment • initial investment • long-term investment • major investment • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 54
3. direct investment = inwestycja bezpośrednia direct investment
  • Total direct foreign investment from 1991 through 1996 was $831 million.
  • A. I think foreign direct investment will go up a lot.
  • The same is true for foreign direct investment in general.
  • China has much foreign direct investment in it from other countries.
  • But direct investment by Japanese companies will be very important.
  • Foreign direct investment fell last year to $319 million, from $1.8 billion in early 2001.
  • For the first quarter, foreign direct investment was down 48 percent from the period a year earlier.
  • Foreign direct investment will go on growing, and probably faster than trade.
  • This was the first such direct investment in that nation by a French food company.
  • At the same time, foreign direct investment declined 9.2 percent to $18.6 billion.
4. initial investment = pierwsza litera inwestycja initial investment
9. public investment = inwestycja publiczna public investment
11. huge investment = olbrzymia inwestycja huge investment
12. financial investment = inwestycja finansowa financial investment
15. new investment = nowa inwestycja new investment
16. good investment = dobra inwestycja good investment
17. big investment = duża inwestycja big investment
18. American investment = Amerykańska inwestycja American investment
19. bad investment = zła inwestycja bad investment
20. great investment = wielka inwestycja great investment
21. risky investment = ryzykowna inwestycja risky investment
22. small investment = niewielka inwestycja small investment
24. original investment = oryginalna inwestycja original investment
25. far investment = daleko inwestycja far investment
26. personal investment = osobista inwestycja personal investment
27. additional investment = dodatkowa inwestycja additional investment
28. Japanese investment = Japońska inwestycja Japanese investment
29. safe investment = bezpieczna inwestycja safe investment
30. best investment = najlepsza inwestycja best investment
33. international investment = międzynarodowa inwestycja international investment
34. corporate investment = dotycząca spółki inwestycja corporate investment
35. overseas investment = zagraniczna inwestycja overseas investment
36. minimum investment = minimalna inwestycja minimum investment
37. alternative investment = alternatywna inwestycja alternative investment
38. future investment = przyszła inwestycja future investment
39. domestic investment = inwestycje krajowe, inwestycje wewnętrzne domestic investment
40. wise investment = rozsądna inwestycja wise investment
41. speculative investment = spekulacyjna inwestycja speculative investment
42. better investment = lepsza inwestycja better investment
43. attractive investment = atrakcyjna inwestycja attractive investment
44. short-term investment = inwestycja krótkoterminowa short-term investment
46. single investment = jedna inwestycja single investment
47. strategic investment = strategiczna inwestycja strategic investment
48. emotional investment = zaangażowanie emocjonalne emotional investment
49. outside investment = poza inwestycją outside investment
50. high investment = wysoka inwestycja high investment
51. enormous investment = ogromna inwestycja enormous investment
52. inward investment = inwestycja zagraniczna inward investment
53. industrial investment = inwestycja przemysłowa industrial investment
54. fixed-income investment = ustalić/ustalać-dochód inwestycja fixed-income investment
przyimek + investment
Kolokacji: 22
on investment • for investment • through investments • of investment • from investments • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.