Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"initial investment" — Słownik kolokacji angielskich

initial investment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pierwsza litera inwestycja
  1. initial przymiotnik + investment rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    After their initial investment, the company started to pay for itself.