Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"Large investment" — Słownik kolokacji angielskich

Large investment kolokacja
Popularniejsza odmiana: large investment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Duża inwestycja
  1. large przymiotnik + investment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For Richard had come to his office only a month before to make another large investment.