Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"large investment" — Słownik kolokacji angielskich

large investment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża inwestycja
  1. large przymiotnik + investment rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    For Richard had come to his office only a month before to make another large investment.