Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"Heavy investment" — Słownik kolokacji angielskich

Heavy investment kolokacja
Popularniejsza odmiana: heavy investment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Ciężka inwestycja
  1. heavy przymiotnik + investment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This is exactly the period when City's heavy investment should pay off.