Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"far investment" — Słownik kolokacji angielskich

far investment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daleko inwestycja
  1. far przymiotnik + investment rzeczownik
    Silna kolokacja

    A further £13 million investment followed over the next 5 years.

podobne do "far investment" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "far investment" po angielsku

rzeczownik