PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"American investment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Amerykańska inwestycja
  1. American przymiotnik + investment rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The economic picture, with or without American investment, is bleak for the short term.