Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"Massive investment" — Słownik kolokacji angielskich

Massive investment kolokacja
Popularniejsza odmiana: massive investment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Masywna inwestycja
  1. massive przymiotnik + investment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The result was a massive investment in staff training and development.