Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"Japanese investment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Japońska inwestycja
  1. Japanese przymiotnik + investment rzeczownik
    Silna kolokacja

    One reason is that Japanese investment has grown so swiftly.