TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"investment" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

investment rzeczownik

rzeczownik + investment
Kolokacji: 41
capital investment • Fidelity Investment • equity investment • estate investment • business investment • infrastructure investment • ...
investment + rzeczownik
Kolokacji: 171
investment banker • investment bank • investment firm • investment company • investment banking • investment fund • ...
investment + czasownik
Kolokacji: 60
investment includes • investment makes • investment increases • investment grows • investment goes • ...
czasownik + investment
Kolokacji: 90
attract investment • encourage investment • increase investment • make investments • promote investment • need investment • ...
przymiotnik + investment
Kolokacji: 198
foreign investment • private investment • direct investment • initial investment • long-term investment • major investment • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 54
(5) long-term, short-term
Kolokacji: 2
(8) total, entire
Kolokacji: 2
(13) risky, speculative, high-risk
Kolokacji: 3
(16) far, longer-term
Kolokacji: 2
(17) additional, extra, cumulative
Kolokacji: 3
(19) corporate, joint
Kolokacji: 2
(20) minimum, minimal
Kolokacji: 2
(25) single, only
Kolokacji: 2
(26) fixed-income, fixed
Kolokacji: 2
(27) encouraging, promising
Kolokacji: 2
(29) necessary, much-needed
Kolokacji: 2
(30) poor, inadequate, insufficient
Kolokacji: 3
(31) federal, local
Kolokacji: 2
(32) net, overall
Kolokacji: 2
(34) Chinese, British, Taiwanese
Kolokacji: 3
(35) conservative, traditional
Kolokacji: 2
(36) annual, parental
Kolokacji: 2
(38) prudent, responsible, certain
Kolokacji: 3
(39) passive, unwise
Kolokacji: 2
(40) excellent, excessive
Kolokacji: 2
(41) current, ongoing
Kolokacji: 2
(42) specific, particular, limited
Kolokacji: 3
(43) aggressive, savvy
Kolokacji: 2
(44) illiquid
Kolokacji: 1
(45) taxable, tax-free, tax-exempt
Kolokacji: 3
1. taxable investment = podlegająca opodatkowaniu inwestycja taxable investment
2. tax-free investment = inwestycja wolna od podatku tax-free investment
3. tax-exempt investment = inwestycja zwolniona z opodatkowania tax-exempt investment
(46) institutional, infrastructural
Kolokacji: 2
(49) cost-effective, wasteful
Kolokacji: 2
(50) technological, high-tech
Kolokacji: 2
(51) sensible, legitimate
Kolokacji: 2
przyimek + investment
Kolokacji: 22
on investment • for investment • through investments • of investment • from investments • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.