PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"investment" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

investment rzeczownik

rzeczownik + investment
Kolokacji: 41
capital investment • Fidelity Investment • equity investment • estate investment • business investment • infrastructure investment • ...
investment + rzeczownik
Kolokacji: 171
investment banker • investment bank • investment firm • investment company • investment banking • investment fund • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 60
(1) banker, bank, banking, Bank
Kolokacji: 5
(9) decision, casting
Kolokacji: 2
(11) portfolio, product, boutique
Kolokacji: 3
1. investment income = dochód z inwestycji kapitałowych investment income
2. investment return = powrót inwestycyjny investment return
3. investment loss = strata inwestycyjna investment loss
4. investment cost = koszt inwestycyjny investment cost
5. investment earnings = zarobki inwestycyjne investment earnings
6. investment spending = wydatki inwestycyjne investment spending
7. investment profit = zysk inwestycyjny investment profit
8. investment issue = kwestia inwestycyjna investment issue
10. investment tax = podatek od inwestycji investment tax
(13) vehicle, entity
Kolokacji: 2
(14) capital, credit, idea
Kolokacji: 3
(17) grade, level, priority, rating
Kolokacji: 4
(18) community, Dispute, agreement
Kolokacji: 3
(22) climate, boom, diversification
Kolokacji: 3
(23) broker, instrument, tool
Kolokacji: 3
(24) activity, rate, flow, inflow
Kolokacji: 4
(25) style, trend, analysis
Kolokacji: 3
(27) fraud, scam
Kolokacji: 2
(28) environment, horizon, barrier
Kolokacji: 3
(29) conference, seminar, forum
Kolokacji: 3
(31) website, package, code
Kolokacji: 3
(32) criteria
Kolokacji: 1
(33) security, guarantee
Kolokacji: 2
(34) guru, guide, model
Kolokacji: 3
(35) requirement, need, outlook
Kolokacji: 3
investment + czasownik
Kolokacji: 60
investment includes • investment makes • investment increases • investment grows • investment goes • ...
czasownik + investment
Kolokacji: 90
attract investment • encourage investment • increase investment • make investments • promote investment • need investment • ...
przymiotnik + investment
Kolokacji: 198
foreign investment • private investment • direct investment • initial investment • long-term investment • major investment • ...
przyimek + investment
Kolokacji: 22
on investment • for investment • through investments • of investment • from investments • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.