Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"investment" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

investment rzeczownik

rzeczownik + investment
Kolokacji: 41
capital investment • Fidelity Investment • equity investment • estate investment • business investment • infrastructure investment • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
(5) Putnam, McDonald
Kolokacji: 2
1. Putnam Investment = Putnam Inwestycja Putnam Investment
2. McDonald Investment = McDonald Inwestycja McDonald Investment
(7) cash, pension
Kolokacji: 2
(9) retirement, mining
Kolokacji: 2
(10) seed, oil
Kolokacji: 2
(11) Cascade, angel
Kolokacji: 2
investment + rzeczownik
Kolokacji: 171
investment banker • investment bank • investment firm • investment company • investment banking • investment fund • ...
investment + czasownik
Kolokacji: 60
investment includes • investment makes • investment increases • investment grows • investment goes • ...
czasownik + investment
Kolokacji: 90
attract investment • encourage investment • increase investment • make investments • promote investment • need investment • ...
przymiotnik + investment
Kolokacji: 198
foreign investment • private investment • direct investment • initial investment • long-term investment • major investment • ...
przyimek + investment
Kolokacji: 22
on investment • for investment • through investments • of investment • from investments • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.