PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"huge investment" — Słownik kolokacji angielskich

huge investment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): olbrzymia inwestycja
  1. huge przymiotnik + investment rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It requires huge financial investment, but if it's something you love doing, that is a very good place to start.