Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"best investment" — Słownik kolokacji angielskich

best investment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najlepsza inwestycja
  1. best przymiotnik + investment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    One of the best investments we ever made in our business.