Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"big investment" — Słownik kolokacji angielskich

big investment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża inwestycja
  1. big przymiotnik + investment rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "It takes a lot of my time, and it's a big investment that may never add up to anything," he said.