PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"enormous investment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogromna inwestycja
  1. enormous przymiotnik + investment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It is worth air enormous investment in resources to double what we have available.