Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"real estate investment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieruchomości inwestycja
  1. real przymiotnik + investment rzeczownik
    Silna kolokacja

    However, here too real investment is needed in the economy, together with more control.

podobne do "real estate investment" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "real estate investment" po angielsku

rzeczownik
real estate tax = rodzaj podatku od nieruchomości (obejmujący grunty i obiekty budowlane)