"go" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

go czasownik

go + rzeczownik
Kolokacji: 42
go up several percent • chance to go • decision to go • desire to go • way to go • place to go • opportunity to go • ...
czasownik + go
Kolokacji: 198
keep going • let go • start going • stop going • avoid going • consider going • remember going • get going • mean going • begin going • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 93
(4) stop, avoid, forbid, retire
Kolokacji: 4
(7) mean, plan, intend, hope
Kolokacji: 7
(8) want, like, wish
Kolokacji: 8
(11) hide, bother, enable
Kolokacji: 4
(13) schedule, contemplate, wonder
Kolokacji: 4
1. need to go = potrzebuj pójść need to go
2. expect to go = spodziewaj się, że pójść expect to go
3. required to go = wymagać by pójść required to go
4. ask to go = poproś by pójść ask to go
  • Why don't you ask to go to bed every half hour.
  • He never asked to go along with his father again.
  • She asked me to go with her, which I did.
  • He asked her to go on the road with him.
  • I won't ask you to go to church with me of a Sunday.
  • I mean, she could have just asked me to go.
  • I will ask you to go back with me to the year 1821.
  • The reason I finally asked him to go was all the girls.
  • She asked to go home and die in her own bed.
  • So a doctor asked me to go into the hospital, and I did.
5. take to go = zabierać przejdź take to go
6. need go = iść need go
7. promise to go = obietnica pójścia promise to go
8. involve going = wymagaj pójścia involve going
9. go without taking = obądź się bez brania go without taking
10. called to go = wezwany do pójścia called to go
11. require going = wymagaj pójścia require going
12. expect go = oczekiwać przejdź expect go
13. go after taking = ścigaj brania go after taking
(16) afford, pay, spend
Kolokacji: 3
(17) threaten, warn
Kolokacji: 2
(18) enjoy, love, hate
Kolokacji: 4
(20) explain, justify
Kolokacji: 3
(21) work, figure
Kolokacji: 2
(22) fail, lose, face, sit, miss
Kolokacji: 5
(23) dread, fear
Kolokacji: 2
go + przyimek
Kolokacji: 128
go to • go into • go out • go through • go down • go off • go beyond • go along • go up • ...
go + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 515
go further • go away • go ahead • go forward • go straight • go bankrupt • go crazy • go directly • go mad • go unnoticed • go home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.