"need go" — Słownik kolokacji angielskich

need go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): iść
  1. need czasownik + go czasownik
    Luźna kolokacja

    She needed to take the initiative and go for one or the other.

    Podobne kolokacje: