"promise to go" — Słownik kolokacji angielskich

promise to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obietnica pójścia
  1. promise czasownik + go czasownik
    Luźna kolokacja

    You must promise not to go to see her again.

    Podobne kolokacje: