"require going" — Słownik kolokacji angielskich

require going kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymagaj pójścia
  1. require czasownik + go czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Establishing that something is clearly wrong does not require going through the underlying reasoning.

    Podobne kolokacje: