"called to go" — Słownik kolokacji angielskich

called to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wezwany do pójścia
  1. call czasownik + go czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Now it is time for the brothers to part, each called to go his own way to spread the message of the Gospel.

    Podobne kolokacje: