"involve going" — Słownik kolokacji angielskich

involve going kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymagaj pójścia
  1. involve czasownik + go czasownik
    Luźna kolokacja

    This usually involves going through the courts - a lengthy and expensive process.

    Podobne kolokacje: