"glass" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

glass rzeczownik

rzeczownik + glass
Kolokacji: 82
Philip Glass • window glass • plate glass • shot glass • martini glass • reading glass • field glass • crystal glass • safety glass • Mr. Glass • ...
glass + rzeczownik
Kolokacji: 228
glass window • glass door • glass wall • glass bottle • glass panel • glass jar • glass ceiling • glass bead • glass tube • glass roof • ...
glass + czasownik
Kolokacji: 71
glass says • glass shatters • glass makes • glass falls • glass breaks • ...
czasownik + glass
Kolokacji: 112
wear glasses • break glass • use glass • make glass • raise one's glass • fill one's glass • lift one's glass • put one's glass • ...
przymiotnik + glass
Kolokacji: 234
broken glass • dark glass • magnifying glass • empty glass • thick glass • tall glass • clear glass • large glass • small glass • ...
przyimek + glass
Kolokacji: 23
behind glass • under glass • of glass • without one's glasses • including glass • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.