"glass" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

glass rzeczownik

rzeczownik + glass
Kolokacji: 82
Philip Glass • window glass • plate glass • shot glass • martini glass • reading glass • field glass • crystal glass • safety glass • Mr. Glass • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
2. window glass = szkło okienne window glass
3. plate glass = szkło okienne plate glass
4. shot glass = kieliszek do shotów shot glass
6. reading glass = lupa, szkło powiększające reading glass
7. field glass = mały teleskop polowy field glass
8. crystal glass = kryształ crystal glass
9. safety glass = szkło bezpieczne, szkło bezodpryskowe safety glass
11. Mr. Glass = Mr. Szkło Mr. Glass
12. glass of wine = lampka wina, kieliszek wina glass of wine
13. glass of milk = szklanka mleka glass of milk
16. glass of beer = szklanka piwa glass of beer
17. glass of tea = szklanka herbaty glass of tea
19. cocktail glass = kieliszek koktajlowy cocktail glass
glass + rzeczownik
Kolokacji: 228
glass window • glass door • glass wall • glass bottle • glass panel • glass jar • glass ceiling • glass bead • glass tube • glass roof • ...
glass + czasownik
Kolokacji: 71
glass says • glass shatters • glass makes • glass falls • glass breaks • ...
czasownik + glass
Kolokacji: 112
wear glasses • break glass • use glass • make glass • raise one's glass • fill one's glass • lift one's glass • put one's glass • ...
przymiotnik + glass
Kolokacji: 234
broken glass • dark glass • magnifying glass • empty glass • thick glass • tall glass • clear glass • large glass • small glass • ...
przyimek + glass
Kolokacji: 23
behind glass • under glass • of glass • without one's glasses • including glass • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.