"glass" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

glass rzeczownik

rzeczownik + glass
Kolokacji: 82
Philip Glass • window glass • plate glass • shot glass • martini glass • reading glass • field glass • crystal glass • safety glass • Mr. Glass • ...
glass + rzeczownik
Kolokacji: 228
glass window • glass door • glass wall • glass bottle • glass panel • glass jar • glass ceiling • glass bead • glass tube • glass roof • ...
glass + czasownik
Kolokacji: 71
glass says • glass shatters • glass makes • glass falls • glass breaks • ...
czasownik + glass
Kolokacji: 112
wear glasses • break glass • use glass • make glass • raise one's glass • fill one's glass • lift one's glass • put one's glass • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 43
3. use glass = wykorzystanie szkło use glass
4. make glass = marki szkło make glass
9. pick up one's glass = poprawiać się czyjś szkło pick up one's glass
10. drain one's glass = odpływ czyjś szkło drain one's glass
11. take with a glass = weź ze szkłem take with a glass
12. remove one's glasses = usuwać czyjś szklanki remove one's glasses
13. take off one's glasses = zdejmować czyjś szklanki take off one's glasses
14. put down one's glass = kłaść czyjś szkło put down one's glass
15. reach for one's glass = sięgać czyjś szkło reach for one's glass
16. need glasses = szklanki potrzeby need glasses
17. set down one's glass = wysadzać czyjś szkło set down one's glass
18. include glass = obejmuj szkło include glass
19. push one's glasses = popychać czyjś szklanki push one's glasses
22. hold out one's glass = wytrzymywać czyjś szkło hold out one's glass
25. produce glass = wytwórz szkło produce glass
26. make of glass = zrób szklany make of glass
29. bring a glass = wnieś szklankę bring a glass
30. hold up one's glass = wytrzymywać czyjś szkło hold up one's glass
33. give a glass = daj szkło give a glass
34. empty one's glass = pusty czyjś szkło empty one's glass
35. put on one's glasses = kłaść czyjś szklanki put on one's glasses
36. adjust one's glasses = regulować czyjś szklanki adjust one's glasses
37. sip from one's glass = łyk z czyjś szkło sip from one's glass
38. offer a glass = zaoferuj szkło offer a glass
39. leave one's glasses = wychodzić czyjś szklanki leave one's glasses
41. blow glass = wydmuchiwać szkło blow glass
42. finish one's glass = kończyć czyjś szkło finish one's glass
43. keep one's glasses = trzymać czyjś szklanki keep one's glasses
przymiotnik + glass
Kolokacji: 234
broken glass • dark glass • magnifying glass • empty glass • thick glass • tall glass • clear glass • large glass • small glass • ...
przyimek + glass
Kolokacji: 23
behind glass • under glass • of glass • without one's glasses • including glass • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.