BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"finish one's glass" — Słownik kolokacji angielskich

finish one's glass kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś szkło
  1. finish czasownik + glass rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He finished his glass of wine and poured another one.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo