"glass" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

glass rzeczownik

rzeczownik + glass
Kolokacji: 82
Philip Glass • window glass • plate glass • shot glass • martini glass • reading glass • field glass • crystal glass • safety glass • Mr. Glass • ...
glass + rzeczownik
Kolokacji: 228
glass window • glass door • glass wall • glass bottle • glass panel • glass jar • glass ceiling • glass bead • glass tube • glass roof • ...
glass + czasownik
Kolokacji: 71
glass says • glass shatters • glass makes • glass falls • glass breaks • ...
czasownik + glass
Kolokacji: 112
wear glasses • break glass • use glass • make glass • raise one's glass • fill one's glass • lift one's glass • put one's glass • ...
przymiotnik + glass
Kolokacji: 234
broken glass • dark glass • magnifying glass • empty glass • thick glass • tall glass • clear glass • large glass • small glass • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
1. broken glass = potłuczone szkło broken glass
3. magnifying glass = szkło powiększające, lupa magnifying glass
4. empty glass = pusta szklanka empty glass
5. thick glass = gęste szkło thick glass
6. large glass = duże szkło large glass
7. tall glass = wysoka szklanka tall glass
8. clear glass = szkło przezroczyste clear glass
9. small glass = kieliszeczek small glass
10. full glass = pełne szkło full glass
11. frosted glass = matowe szkło frosted glass
12. black glass = czarne szkło black glass
13. tinted glass = podbarwione szkło tinted glass
14. shattered glass = rozwiane szkło shattered glass
15. green glass = zielona szklanka green glass
16. horn-rimmed glass = szkło w rogowej oprawie horn-rimmed glass
17. bulletproof glass = szkło pancerne bulletproof glass
18. blue glass = niebieskie szkło blue glass
19. wire-rimmed glass = druciany-otaczać szkło wire-rimmed glass
20. big glass = duże szkło big glass
21. heavy glass = ciężkie szkło heavy glass
22. new glass = nowe szkło new glass
23. special glass = szczególna szklanka special glass
24. cold glass = zimne szkło cold glass
25. molten glass = roztopione szkło molten glass
26. smoked glass = szkło dymne smoked glass
27. rimless glass = bez oprawy szkło rimless glass
28. one-way glass = foliowane szkło one-way glass
29. dirty glass = brudne szkło dirty glass
30. volcanic glass = szkliwo wulkaniczne volcanic glass
31. gold-rimmed glass = złoty-otaczać szkło gold-rimmed glass
32. little glass = mało szkła little glass
33. red glass = czerwona szklanka red glass
34. rose-colored glass = różowe szkło rose-colored glass
przyimek + glass
Kolokacji: 23
behind glass • under glass • of glass • without one's glasses • including glass • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.