"put down one's glass" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś szkło
  1. put czasownik + glass rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He put down his glass, kissed her and went to the door.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo